Oferta edukacyjna do wystawy „Do Abordażu!”

Wystawie „Do Abordażu!” towarzyszył program edukacyjny, który poprzez lekcje muzealne przybliżał naszym najmłodszym zwiedzającym zagadnienia związane z uzbrojeniem okrętów, służbą na okrętach, wyposażeniem osobistym załóg, a także bitwami morskimi, piratami i galernikami.

LEKCJE MUZEALNE dla klas 4-6:

Galernicy, piraci i puszkarze
Kim byli i jak żyli ludzie od masztów i żagli? Czy galernik miał lekką pracę i co na okręcie robił puszkarz? Regulaminy obowiązujące załogi statków, wachty i czas wolny.

Bitwy morskie
Morskie starcia wymagały przygotowania floty dysponującej odpowiednio zbudowanymi i uzbrojonymi okrętami, doskonale wyszkolonymi załogami oraz specjalnie opracowaną taktyką, umożliwiającą pokonanie przeciwnika. Bitwy morskie – przebieg, metody walki (pokaz ładowania działa szwedzkiego), wyposażenie okrętów, broń. Obraz Bitwa pod Oliwą.

Wojownicy odległych mórz
Zajęcia przygotowawcze do abordażu w rytm dzwonka wachtowego polskiego galeonu „Wodnik”. Przekonaj się, czy sprawdziłbyś się w roli pirata lub żołnierza strzegącego szlaków morskich. Wypróbuj dawną i współczesną broń abordażową! Przeprowadź salwę burtową na prawdziwym pokładzie galeonu!

LEKCJE MUZEALNE dla gimnazjum:

Wojownicy odległych mórz
Zajęcia przygotowawcze do abordażu w rytm dzwonka wachtowego polskiego galeonu „Wodnik”. Przekonaj się, czy sprawdziłbyś się w roli pirata lub żołnierza strzegącego szlaków morskich. Wypróbuj dawną i współczesną broń abordażową! Przeprowadź salwę burtową na prawdziwym pokładzie galeonu!