Otwarcie wystawy „DO ABORDAŻU!” zbiegnie się z inauguracją cyklu wykładów, które będą omawiały zagadnienia bezpośrednio związane z tematem ekspozycji. Niektóre z nich wykraczą jednak poza główny nurt i przybliżą kwestie, które jedynie pośrednio łączą się z bitwami morskimi. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy historyków, archeologów, konserwatorów zabytków oraz bronioznawców.

Miejscem comiesięcznych, otwartych dla wszystkich chętnych, wykładów będzie Ośrodek Kultury Morskiej, nowy oddział Centralnego Muzeum Morskiego.

Mamy nadzieję, że zainteresujemy Państwa historią starożytnej Grecji i Persji, badaniami i interpretacją źródeł archeologicznych oraz życiem codziennym w miastach portowych. Ponadto zapoznamy naszych gości z metodami konserwacji drewna, kolekcjami historycznego uzbrojenia znajdującymi się w muzealnych zbiorach, a także pokażemy „skarby” z dna M. Bałtyckiego oraz omówimy sposoby prowadzenia badań podwodnych. Uczestników spotkań zabierzemy w podróż opowiadającą o istotach bajecznych zamieszkujących morza i przedstawimy proces żmudnego odtwarzania zabytkowych kolekcji modeli.

Tematy wykładów w ramach projektu wystawy czasowej „Do Abordażu!” – sala konferencyjna w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku

30 kwietnia 2013, godz. 17:00: prof. dr hab. Andrzej Januszajtis – „Miasto latarni morskich”, wstęp wolny
28 maja 2013, godz. 17:00: dr Monika Jankiewicz-Brzostowska -  „Istoty bajeczne zamieszkujące w morzu według wyobrażeń średniowiecznych i nowożytnych”, wstęp wolny
30 lipca 2013, godz. 17:00: Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – „Kołobrzeski skansen morski – plenerowa ekspozycja muzealiów morskich w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”, wstęp wolny
27 sierpnia 2013, godz. 17:00: dr hab. Waldemar Ossowski – „Morska technika wojskowa w średniowieczu”, wstęp wolny
24 września 2013, godz. 17:00: dr Elżbieta Wróblewska – „Wrak Solena i eksploracja zabytków”, wstęp wolny
29 października 2013, godz. 17:00: prof. dr hab. Ewa Wipszycka „Bitwa pod Salaminą”, wstęp wolny

Ośrodek Kultury Morskiej